KMO portefeuille

W ingmen is een door de Vlaamse Overheid erkend dienstverlener en biedt opleidingen en coaching aan via de KMO-portefeuille. Ondernemers, zelfstandigen en kmo’s kunnen van deze subsidiemaatregel gebruik maken om de financiële kost van advies en opleiding te verkleinen.

Met de KMO-portefeuille kan je als klant van Wingmen 30% tot 40% van de kostprijs van onze diensten recupereren.

Ontdek hier hoe je subsidies kan aanvragen

Wat is de KMO-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee ondernemers jaarlijks 10.000 (kleine ondernemingen tot 50 werknemers) tot 15.000 euro (middelgrote ondernemingen tot 250 werknemers) subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid. Ze kunnen dit gebruiken voor opleiding en advies. Een voorwaarde is dat ze hiervoor samenwerken met een erkend dienstverlener.

Wingmen is erkend dienstverlener

Om een erkenningscertificaat te bemachtigen dient een onderneming te voldoen aan de KMOP-norm, een bundel van richtlijnen die er voor zorgt dat een dienstverlener een betrouwbare partner is met een kwalitatief aanbod. Tijdens een uitgebreide doorlichting door één van de geselecteerde auditbureaus wordt nagegaan of de aanvrager aan deze norm voldoet. In juni 2018 werd door het Agentschap Ondernemen het certificaat uitgereikt aan Wingmen.

Gesubsidieerde Opleidingen

 • Met de kmo-portefeuille kan de kostprijs van opleidingen, bij een geregistreerde dienstverlener, gevolgd door de werkende in een onderneming gesubsidieerd worden. Elke opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en gericht zijn op de kernprocessen van de onderneming.
 •  Afstandsleren of e-learningformules komen enkel in aanmerking indien er ook een contact voorzien is met de lesgever.
 •  Voor elke opleiding moet een gepersonaliseerd vormingsattest worden uitgereikt en moet de opleidingsverstrekker een aanwezigheidslijst bijhouden.
 • Het aanvaardbare projectbedrag voor opleiding dient minimum € 100 te bedragen;
 • Het aanvaardbare projectbedrag voor advies dient minimum € 500 te bedragen;
 • Het betreft een jaarlijkse cyclus met een extra betaaljaar om de lopende projecten af te werken
 • Welke kosten
  • Opleidings- of advieskost;
  • Catering bij opleiding tot € 25 per persoon per dag;
  • Cursusmateriaal voor zover dit uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding;
  • Verplaatsingskosten docent.
 • BTW wordt niet gesubsidieerd.

Subsidie aanvragen

Wingmen is een door het Agentschap Ondernemen erkende dienstverlener. Voor opleiding en coaching kan er gewerkt wordenmet de kmo-portefeuille waardoor u 30% tot 40% van de kost kan recupereren via subsidies van de Vlaamse Overheid.De subsidie kan aangevraagd worden door kleine en middelgrote ondernemingen – tot 200 werknemers – die een beroep willen doen op een opleidingHet aanvragen van een subsidie verloopt als volgt:

 1. Afsluiten van de dienstenovereenkomst tussen Wingmen en de opdrachtgever
 2. Indienen subsidieaanvraag door de opdrachtgever, ten laatste 14 dagen na aanvang van de dienstverlening
 3. Betaling van eigen bijdrage door de opdrachtgever door middel van storting aan Sodexo, binnen de 30 dagen na ontvangst betalingsaanvraag
 4. De Vlaamse Overheid vult de portefeuille verder aan met het subsidiebedrag
 5. Klant bevestigt de volledige betaling via de website van de KMO-portefeuille

Subsidies aanvragen? Ontdek hier hoe!

Op de website van de kmo-portefeuille kan je terecht voor heel wat praktische informatie. Wil je zelf gebruik maken van de gesubsidieerde opleiding van Wingmen Coaching? Dan kan je ons steeds bereiken op 0478/22 53 23  of info@wing-men.be